Creatum alustas M-kindlustuse kaubamärgi välja töötamist BCP Kindlustusmaakler OÜ tellimusel.

M-kindlustus on uus kindlustus-maakler, kes koondab kõikide kindlus-tusseltside pakkumised. Kindlustus-maakleri lansseerimine planeeriti tootedemopõhisena ja kaubamärgi ideoloogia sai juurutatud avastaja brändi arheotüübist lähtuvalt. Lansseerimise esimese etapi eesmärgiks oli demonseerida kindlus-tusmaakleri olemust, näitlikult esile tõsta M-kindlustuse tugevused ning anda ratsionaalne põhjus M-kind-lustuse teenuste kasutamiseks. M-kindlustus saavutas lansseeri-misega seatud müügieesmärgid. Vaata lisa www.mkindlustus.ee

×
Menüü