Creatum lõpetas esimese majandusaasta heade tulemustega

Creatumi algus on osutunud oodatult edukaks. Ettevõte oli väga edukas agentuuri hanke-konkurssidel, võites osaletud konkurssidest koguni 70%.

Iseäranis suurt uhkust tunneb ettevõte Eesti Kaitseväe strateegiliseks partneriks saamise üle ja mitme strateegilise kaaluga kliendi võidu puhul. Nii võib poolaasta kokku-võttena tõdeda: analüütilisust on Eesti ettevõtetel ja avalikkusel väga vaja. Mida raskem aeg, seda enam. Agentuuri strateegia on osutunud õigeks ja Creatum jätkab oma know-how süvendamist kommuni-katsiooni strateegilise planeerimise alal.

×
Menüü