Creatum võitis Teadusaasta riigihanke

SA Archimedes viis läbi riigihanke, mille eesmärgiks oli leida partner TeaMe programmi teavitus ja mainekujunduskampaaniate planeerimiseks ja ellu viimiseks. Põhjaliku statuudi ja laiapõhjalise hindamiskomisjoniga aasta ühe kaalukama riigihanke võitis Creatum tänu oma meeskonna kogemustele ja pühendumusele. Võitnud loovlahendus „Miks?“ keskendus inimloomuse küsivale algele, kui teaduse ühele põhilisele lättele.

Eelseisev kampaania jaotub kogu aastale ning sisaldab endas nii katuskampaaniat laiema üldsuse mõjustamiseks kui ka alamkampaaniat noorte huvi süvendamiseks reaalainete ja –teaduste vastu.

Sihtasutus Archimedes avab Euroopa haridus- ja teadusruumi Eesti jaoks koostööprogrammide ja -projektide kaudu ning loob tingimusi programmides osalemiseks kõrghariduse akrediteerimise ja teaduse hindamise kaudu.

×
Menüü