Creatum võitis TÖÖBIKU agentuurikonkursi

Creatumil on heameel teatada, et Sotsiaalministeerium otsustas meie põhjaliku pakkumise kasuks. Oluline on rõhutada, et võit ei tulnud meile mitte pakkumise hinna, vaid just sisu eest. Anname kommunikatsioonipartnerina oma panuse, et töökeskkonnad Eestis muutuks senisest veel ohutumaks.

Internetikeskkond www.toobik.ee on Sotsiaalministeeriumi loodud uudne tasuta internetikeskkond, oma sisus praktiline töövahend neile, kelle rolliks ettevõtetes on vastutada töökeskkonna ohutuse ja töötervishoiu eest. 

Tööbik.ee koondab kõik töökeskkonna seire ja haldusega seotud teemad on nüüd ühte kohta, muutes töökeskkonna volinike elu kordades lihtsamaks.


Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse (edaspidi TTOS) alusel on tööandja kohustatud töötajate terviseriski vältimiseks või vähendamiseks korraldama töökeskkonna riskianalüüsi, mille käigus hinnatakse töökeskkonnas esinevate füüsikaliste, keemiliste, bioloogiliste ja psühholoogiliste ohutegurite riske töötaja tervisele ning ohutusele.

×
Menüü