Creatumi idee võitis Eurole ülemineku hanke loovkontseptsiooni ja teostuse lõigus

Rahandusministeeriumi läbiviidud 2010 aasta ühel kaalukamal riigihankel Eurole ülemineku reklaamikommunikatsiooni partneri leidmiseks osalesid kõik Eesti suurimad ja tuntumad agentuurid. Creatum OÜ ja AS’i Idea ühispakkumus sai kahekojaliselt hanke hindamiskomisjonilt kõige kõrgemad punktid loovkontseptsiooni ja teostuse lõikudes (60% osatähtsust hanke koondhindes). Hanke võitjaks tunnistati siiski AS’i Age pakkumus, mis saavutas parimad koondpunktid tänu madalaimale hinnale.
Creatum sellise asjade käiguga leppida ei saanud ja vaidlustas hanke Riigihangete Vaidluskomisjonis. Hanke vaidlustas ka Der Tank. Creatum OÜ vaidlustus rahuldati.

×
Menüü