EES-Ringlus otsustas Creatumi kasuks

Creatum võitis EES-Ringluse usalduse oma kogemusega rohelist mõtteviisi propageerivate initsiatiivide ellu aitamisel. Creatum alustab eeltööd teavituskampaania väljatöötamiseks ja selle kajastamiseks meedias. MTÜ EES-Ringlus on loodud elektri- ja elektroonikaseadmete ning patareide ja akude tootmise ja müügiga tegelevate ettevõtjate poolt neil lasuvate tootjavastutuse kohustuste täitmiseks. Ühing loodi 16.02.2005 28 EE-seadmete tootja/maaletooja poolt.

Ühingu eesmärgiks on mh läbipaistva ja säästliku süsteemi loomine ja opereerimine, võimaldamaks elektri- ja elektroonikaseadmete või patareide ja akude tootjatel täita neil lasuvaid kohustusi elektri- ja elektroonikaseadmetest või patareidest ja akudest tekkivate jäätmete käitlemisel.

×
Menüü