Peresõbraliku tööandja märgis

Sotsiaalministeeriumi poolt juhitava Peresõbraliku tööandja märgise pilootprojekt on edukalt lõppenud ja algab taotluste II voor. Creatumil on heameel, et oleme saanud disiani ja turunduskommunikatsiooniga laiemalt kaasa aidata ühiskondliku sidusust suurendavale problemaatika teadvustamisele.

Uuringute kohaselt on peresõbralikud tööandjad üldjuhul konkurentsivõimelisemad. Eriti nähtav on töö- ja pereelu ühitamise positiivne efekt tööandjatele, kes vajavad spetsiifiliste oskustega tööjõudu. Positiivse efektina on välja toodud haiguspäevade arvu vähenemine, töötajate madalam stressitase, tööandja maine paranemine. Kokkuvõtteks see edendab tööandja konkurentsivõimet. Kuna väheneb tööjõu liikumine, siis säästab tööandja töötajate värbamisel ja väljaõpetamise.

×
Menüü