Domus kinnisvara imagokampaania

domus
Budget
40 000
EUR + KM


Results

domuse tuntuse kasv

domuse teenuste eelistuse kasv

Creatum's role
  • Loovkontseptsioon
  • Kampaania strateegiline planeerimine
  • Teostus
×
Menüü