Avatud talude päev

avatudtalud
Results

44 000

inimest

külastas 19. juulil
Eestimaa avatud talusid
Creatum's role
 • Loovkontseptsioon
 • Strateegia
 • Teostus

Eesti Kaitseväe maine- ja värbamiskampaaniad „ELU KUTSE ja VAPRUSE KUTSE“

kaitsevagi
Budget
137 558
EUR + KM
111 816
EUR + KM
Results
Kõrgema Sõjakooli konkurss 4 kadetti kohale

paranes kadettide haridustase füüsiline võimekus

Scoutspataljoni kampaania

4 korda kõrgem bännerite click-rate ja tulemuslikkus

võrreldes keskmiste kampaaniatega.
Creatum's role
 • Loovkontseptsioon
 • Strateegiline nägemus ja planeerimine
 • Vastavalt loovkontsptsioonile materjalide viimistlemine, tootmine, implementeerimine
 • Meediarakenduste sisseost, konsulteerimine
Awards
 • Pronksmuna 2009
 • 2013 Best Marketing, online kampaania Digitegu
 • 2013 Scoutspataljoni kampaania

Statistikaameti kampaania „Rahvaloendus“

rahvaloendus
Budget
24 000
EUR + KM
Results
Esialgne eesmärk:
jõuda 90% sihtrühmast.

Tulemus:
Jõuti
99%
sihtrühmast

Eesmärgiks internetis
oli loendada 18%

Tulemuseks
25%

Creatum's role
 • Loovkontseptsioon
 • Reklaaamikampaania materjalide loomine, teostamine (6 TV klippi, outdoori kujundused, trükised, veebi leht jne)
Awards
 • 2013 Best Marketing, aasta meediategu koostöös Inspired-iga Rahvaloendus REL2011

Haigekassa teavituskampaania „Patsiendi õigused ja kohustused“

haigekassa
Budget
173 000
EUR + KM
Results

Teadlikkus

83%


kogu elanikkonnast
(eesmärk oli 75%)
Creatum's role
 • Kampaania tegevusplaan ja strateegia
 • Kampaania loovstrateegia
 • Kampaania kõik loovmaterjalid ja kandjad
 • Kampaania tsentraalne projektijuhtimine ja planeerimine (meedia, loovmaterjalid, suhtekorraldustegevus, üritused)
BTL Internet Kaubanduskeskused Raadio Suhtekorraldus TV Välimeedia

Maksu-ja Tolliamet „Ümbrikupalk hammustab“

emta-ymbrikupalk
Budget
6 000
EUR + KM
Results
Kampaania lehekülge külastas

12 000

inimest

Palgakalkulaatorit kasutati

3 400

korda

Creatum's role
 • Kampaania kontseptsioon
 • Kampaania strateegiline planeerimine
 • Kampaania loovmaterjalide kujundus ja tootmine kõikidesse kanalitesse vastavalt meediaplaanile

Sotsiaalministeeriumi kampaania „Sooline steretüüp“

stereotyyp
Budget
99 000
EUR + KM
Results
stereotüüp.ee lehe unikaalseid külastajaid

67 900

inimest

Videoklippe vaatas

47 500

inimest

Sotsiaalmeedia kaudu vaadati videoklippe

198 563

korral

Creatum's role
 • Kampaania strateegiline planeerimine
 • Kampaania strateegiline projektijuhtimine
 • Identiteeedi, veebilahenduse, 7 teleklipi, muude reklaammaterjalide loomine ja tootmine
 • Meediavahendus koostöös meediaagentuuriga
 • Suhtekorralduse vahendus koostöös suhtekorraldusagentuuriga
 • Raporteerimine, analüüs
BTL Internet Raadio Suhtekorraldus TV Üritused

SA Archimedes
„Teadusaasta“

miks
Budget
180 000
EUR + KM
Results
Teadusaasta projekti raames saavutati märkimisväärne reklaami mäletamismäär

56% sihtgrupist mäletas kampaania materjale

üle 72 000 külastuse miks.ee lehele

9 400 fänni miks.ee facebooki kontole

üle 266 PR kajastuse

ca 436 Teadusaasta egiidi all toimunud üritust

Creatum's role
 • Kampaania strateegiline planeerimine
 • Kampaania strateegiline projektijuhtimine
 • Identiteeedi, veebilahenduse, 7 teleklipi, muude reklaammaterjalide loomine ja tootmine
 • Meediavahendus koostöös meediaagentuuriga
 • Suhtekorralduse vahendus koostöös suhtekorraldusagentuuriga
 • Raporteerimine, analüüs
Awards
 • 2012 Golden Drum, Silver Drum / graafika / Hõbe, Teadusaasta illustratsioon
 • 2012 Golden Hammer, Silver Hammer / graafika / Hõbe, Teadusaasta illustratsioon
 • 2012 Kuldmuna / graafika / Pronks, Teadusaasta illustratsioon
 • 2011 ADCE Eesti / graafika / KULD, Teadusaasta posterid, SA Archimedes

Sotsiaalministeeriumi kampaania „Tööbik“

toobik
Budget
66 000
EUR + KM
Results
Teadlikkus tööbik.ee
keskkonnast suurenes

30%

võrra

Keskkonna külastatavus

30 938

Creatum's role
 • Loovkontseptsioon
 • Kampaania strateegiline ja taktikaline plaan
 • Teostus

Muinsuskaitseameti kampaania
„E-mälumäng“

emalumang
Budget
8 000
EUR + KM
Results
E-mälumängu lehte külastas

30 548

inimest

E-mälumängu mängis

22 880

inimest

s.o üle kahe korraenam kui oli planeeritud
Creatum's role
 • Eesti e-mälumäng kontseptsioon, kujundus, programmeerimine

tele 2 b2b
müügikampaania

tele2
Budget
25 000
EUR + KM
Results

tele2 kui brändi eelistuse tõus b2b segmendis

Müüginumbrite tõus

Creatum's role
 • Loovkontseptsioon
 • Loovmaterjalide teostus

Domus kinnisvara imagokampaania

domus
Budget
40 000
EUR + KM
Results

domuse tuntuse kasv

domuse teenuste eelistuse kasv

Creatum's role
 • Loovkontseptsioon
 • Kampaania strateegiline planeerimine
 • Teostus

Nordic Hypo imago-ja müügikampaaniad

nordichypo

Budget
40 000
EUR + KM
Results

kaubamärgi lansseerimine turule

kaubamärgi tuntuse kasv ja müüginumbrite kasv

Creatum's role
 • Kaubamärgi loomine
 • Kampaaniate strateegiline planeerimine
 • Kampaaniate teostus
×
Menüü